Zacznij teraz
Konto Realne
Konto Demo
Wybierz kraj

Co wpływa na sprzedaż oraz kupno?

 

Na najbardziej podstawowym poziomie, jedyną rzeczą, która kiedykolwiek przejść kurs wymiany jest podaż i popyt dla danej waluty w danym momencie. Innymi słowy, jeżeli dana waluta jest rajd będzie nadwyżka popytu na rynku powoduje to wzrost cen. Jest odwrotnie, jeżeli dana waluta jest stracić na wartości, nie będzie nadwyżka podaży w tym przypadku.

Wszelkie spekulacyjnych transakcji na rynku Forex jest zawarte na założeniu, że przyszłe kursy walutowe będą poruszać się w takim kierunku, że sytuacja staje się opłacalne. Poniższe punkty uzasadnienia, dlaczego uczestnicy mogą tworzyć kupić lub sprzedać nastawienie na podstawie ich zrozumienia przyszłego kierunku kursów.

  • Podstawy – ekonomiczne, społeczne i polityczne; danych, raportów i wiadomości, które uczestnicy rynku mogą wykorzystać do określenia, czy chcą być kupujących lub sprzedających waluty. Na przykład; inwestorzy goni wydajność będzie inwestować w parze walutowej z szerokiej różnicy stóp procentowych, takich jak AUD / USD. Jest to znane jako carry trade, gdzie inwestorzy pożyczają środki z kraju o niskich stopach procentowych i inwestowania ich w kraju, z wyższych stawek.
  • Geopolityczne perspektywy dla powiatu czy regionu – oceny stabilności gospodarczej i politycznej kraju lub regionie i za pomocą tej oceny w celu określenia, czy mogą pojawić się możliwości inwestycyjne. Na przykład, zwarcie dolara w stosunku do głównych walut w czasie wojny w Iraku miał dwie korzyści; pogarszająca się sytuacja fiskalna w USA ze względu na koszty balonem wojny i spadku zaufania inwestorów
  • Przepływy handlowe – importerzy i eksporterzy kupna i sprzedaży walut na wykonywanie i odbieranie płatności za towary i usługi mają do czynienia na przykład;. Japońskie firmy sprzedające swoje samochody z USA będzie wymagać w pewnym momencie konwersji z dolarów na jeny. Pozwoli to na zwiększenie popytu na jena potencjalnie powodując jej wzmocnienie.
  • Przepływy kapitału – inwestycje spekulacyjne i płynie do i ze walucie, aby skorzystać z wyższych plonów, rynków kapitałowych inwestycji portfelowych oraz fuzji i przejęć.
  • Analiza techniczna – badanie cen na wykresach do podejmowania decyzji handlowych. Wskaźniki i analizy techniczne mogą dawać sygnały wejścia i wyjścia dla transakcji SIWZ.
  • Nastroje na rynku i klimat – może to być cokolwiek, od zaufania inwestorów i nastawienia rynku do ryzyka, do płynności na rynku.
Lekcja 8

Następna Lekcja

'